CARTES DE LES SORTIDES

Babutxes

Sortida de cap de setmana

3 i 4 de desembre

Sandàlies

Sortida de cap de setmana

3 i 4 de desembre

Catiusques

Sortida de cap de setmana

3 i 4 de desembre

Xiruques

Sortida de cap de setmana

3 i 4 de desembre

Albarques

Sortida de cap de setmana

3 i 4 de desembre

Peus de gat

Sortida de cap de setmana

3 i 4 de desembre

Xancletes

Sortida de cap de setmana

3 i 4 de desembre

ALTRES DOCUMENTS

Fitxa de medicació

Autorització per marxar sense cap adult